Cestování, ubytování, restaurace

Jak definovat přepravu

Přeprava je pojem pro cílevědomé přemístění osob, nákladu či zvířat dopravními prostředky z místa A do místa B po dopravních komunikacích za účelem zisku. Je produktem dopravy. Vykonavatelem přepravy je dopravce, objednavatel se nazývá přepravce. Ten s dopravcem uzavírá přepravní smlouvu.

 

V českém právním řádu se přepravní smlouva v osobní i v nákladní přepravě uzavírá podle občanského zákoníku. V osobní přepravě stanovuje pravidla přepravní řád.

Přepravní smlouva vzniká:

  • V nákladní přepravě: přijetím objednávky, převzetím zásilky nebo započetím přepravy
  • V osobní přepravě: přijetím objednávky nebo zaplacením jízdného